Đáp án Bài 4: Luyện tập (trang 134, SGK) – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

Bài 4: Hai sự kiện trên cách nhau số năm là: 1961 – 1492 = 469 (năm) Đáp số: 469 năm. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 4:

Hai sự kiện trên cách nhau số năm là:

1961 – 1492 = 469 (năm)

Đáp số: 469 năm.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: