Đáp án Bài 4: Luyện tập chung trang 89, SGK – Phần 2 – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

Bài 4: Ta có : 3,9 < 4 < 4,01 < 4,1 Vậy : x = 4 ; x = 4,01 Có thể tìm được nhiều giá trị khác của x. Ví dụ: x = 4,02; x = 4,03; x = 4,04…. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 4:

Ta có : 3,9 < 4 < 4,01 < 4,1

Vậy : x = 4 ; x = 4,01

Có thể tìm được nhiều giá trị khác của x. Ví dụ: x = 4,02; x = 4,03; x = 4,04….

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: