Đáp án Bài 4: Luyện tập chung (trang 80, SGK) – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

| Tin mới | Tag:

Bài 4:

805 m^2 = 0,0805ha.

Chọn D.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận