Đáp án bài 4 đề thi vào lớp 10 Toán THPT TP. Hồ Chí Minh 2014-2015

Đáp án bài 4 đề thi vào lớp 10 Toán THPT TP. Hồ Chí Minh 2014-2015 Bài 4 : a) – mx – 1 = 0 (1) (x là ẩn số) Δ = + 4 > 0 Phương trình có 2 nghiệm ; Ta có: P =. = c/a = -1 <0 Vậy phương trình luôn có hai nghiệm trái dấu. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 4 đề thi vào lớp 10 Toán THPT TP. Hồ Chí Minh 2014-2015

Bài 4 :

a)x^2 – mx – 1 = 0 (1) (x là ẩn số)

Δ = m^2 + 4 > 0 Phương trình có 2 nghiệm x_1 ; x_2

Ta có: P =x_1 . x_2 = c/a = -1 <0

Vậy phương trình luôn có hai nghiệm trái dấu.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 09/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: