Đáp án bài 4 đề thi vào lớp 10 Toán THPT TP.Hồ Chí Minh 2013-2014

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 4 đề thi vào lớp 10 Toán THPT TP.Hồ Chí Minh 2013-2014

Bài 4 :

a) Phương trình (*) có nghiệm x = 1/2 khi và chỉ khi:

2 – 4 + m^2 + 1 = 0 <=> m^2 = 1 <=>m = ± 1

b) Δ’ = 16 – 8m^2 – 8 = 8(1 – m^2 )

Khi m = ±1 thì ta có Δ’ =0 tức là: x_1 = x_2

Khi đó : {x_1}^4 {x_2}^4 = {x_1}^3 {x_2}^3 (thỏa)

Điều kiện cần để phương trình sau có 2 nghiệm phân biệt là:

|m| < 1 hay – 1 < m < 1.

Khi |m| < 1 hay -1 < m < 1, ta có:

Do yêu cầu của bài toán nên ta có: m = ±1.

* Cách khác

Khi Δ ≥ 0, ta có:

<=> {x_1} = {x_2} ( vì {x_1} + {x_2} = 1 ≠ 0)

<=> m = ±1.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận