Đáp án bài 4 đề thi vào lớp 10 Toán THPT tỉnh Lạng Sơn năm 2014 – 2015

Đáp án bài 4 đề thi vào lớp 10 Toán THPT tỉnh Lạng Sơn năm 2014 – 2015 Bài 4 : a) Ta có: góc BMC = 90° (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) => góc AMH = 90° (do kề bù) Lại có: góc BNC = 90° (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) => góc ANH = 90° (do kề bù) Vậy góc AMH + góc ANH = 180° nên tứ giác AMHN nội tiếp. b) Xét AAMC và AANB ta có: Góc AMC = góc ACB =90° (chứng minh trên) A Góc A chung Suy ra:...

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 4 đề thi vào lớp 10 Toán THPT tỉnh Lạng Sơn năm 2014 – 2015

Bài 4 :

a) Ta có: góc BMC = 90° (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

=> góc AMH = 90° (do kề bù)

Lại có: góc BNC = 90° (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

=> góc ANH = 90° (do kề bù)

Vậy góc AMH + góc ANH = 180° nên tứ giác AMHN nội tiếp.

b) Xét AAMC và AANB ta có:

Góc AMC = góc ACB =90° (chứng minh trên) A

Góc A chung

Suy ra: ΔAMC đồng dạng ΔANB (g-g)

=> AM / AN = AC / AB

c) Vì H là trực tâm của A ABC nên AH vuông góc BC

=> Góc CAH + góc ACB = 90° (1)

KN là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền của Δ vuông NHA

Suy ra: góc KNA = góc KAN (2)

Vì ΔONC cân tại O nên góc ONC = góc OCN(3)

Từ (1), (2) và (3) suy ra: góc KAN + góc ONC = 90° => Góc KNO = 90°

Hay KN là tiếp tuyến của đường tròn tâm O.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 04/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: