Đáp án bài 4 đề thi vào lớp 10 Toán THPT tỉnh Khánh Hòa năm 2014 – 2015

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 4 đề thi vào lớp 10 Toán THPT tỉnh Khánh Hòa năm 2014 – 2015

Bài 4 :

1) Tứ giác OBNC có: góc OBN = 90° (gt); góc OCN = 90° nên nội tiếp được đường tròn đường kính ON.

2) Vì C là trung điểm AM nên DC qua O vuông góc với AN.

Tam giác AND có O là giao điểm của hai đường cao AB và DC nên O là trực tâm. Suy ra: NO ⊥ AD.

3) Ta cần chứng minh Δ ACO ∼ Δ DCN

Hai tam giác vuông DCN và BMN đồng dạng ( vì có N là góc chung)

Hai tam giác vuông ACO và BMN đồng dạng (vì có góc CAO = góc MBN : cùng phụ góc N) (2)

Từ (1) và (2) suy ra: ΔACO ∼ ΔDCN

Từ đó: AC / DC = CO / CN => AC.CN = CO.DC

4) Trong tam giác AMB: AM = AB.cos∝

Trong tam giác NAB: AN = AB / cos∝

Vậy M là điểm chính giữa cung AB.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận