Đáp án bài 4 đề thi vào lớp 10 Toán THPT Hải Dương 2009 -2010

Đáp án bài 4 đề thi vào lớp 10 Toán THPT Hải Dương 2009 -2010 Bài 4 : a) ΔNEM ∼ ΔPEN (g-g) => NE/EP = ME / NE => = ME.PE b) Ta có: góc MNP = góc MPN (do tam giác MNP cân tại M) góc PNE = góc NPD (cùng = góc NMP) => góc DNE = góc DPE . Hai điểm N, P cùng thuộc nửa mặt phẳng bờ DE và cùng nhìn DE dưới 1 góc bằng nhau nên tứ giác DNPE nội tiếp. c) ΔMPF ∼ ΔMIP (g-g) => MP / MF = MI / MP => = MF.MI (1) ΔMNI...

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 4 đề thi vào lớp 10 Toán THPT Hải Dương 2009 -2010

Bài 4 :

a) ΔNEM ∼ ΔPEN (g-g)

=> NE/EP = ME / NE => {NE}^2 = ME.PE

b) Ta có: góc MNP = góc MPN (do tam giác MNP cân tại M)

góc PNE = góc NPD (cùng = góc NMP) => góc DNE = góc DPE .

Hai điểm N, P cùng thuộc nửa mặt phẳng bờ DE và cùng nhìn DE dưới 1 góc bằng nhau nên tứ giác DNPE nội tiếp.

c) ΔMPF ∼ ΔMIP (g-g)

=> MP / MF = MI / MP => {MP}^2 = MF.MI (1)

ΔMNI đồng dạng ΔNIF (g-g)

=> NI/MI = IF/ NI => {NI}^2 = MI. IF (2)

Từ (1) và (2): {MP}^2 + {NI}^2 = MI.(MF + IF) = {MI}^2 = 4R^2 (3)

góc NMI =góc KPN (cùng phụ góc HNP ) => góc KPN = góc NPI => NK = NI (4)

Do tam giác MNP cân tại M => MN = MP(5).

Từ (3), (4) và (5) suy ra {MN}^2 + {NK}^2 = 4{R}^2

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 11/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: