Đáp án bài 4 Đề thi vào lớp 10 môn Toán Chuyên Ninh Bình năm 2009 -2010

Đáp án bài 4 Đề thi vào lớp 10 môn Toán Chuyên Ninh Bình năm 2009 -2010 Bài 4 : 1) Ta có : Δ’ = – 2m = + 2m + 1 – 2m = + 1 > 0 Nên phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị m . 2) Theo định lý Viet ta có : x1 + x2 = 2(m+1) x1.x2 = 2m Khi đó M = x1 + x2 -x1.x2 = 2(m+1) -2m = 2 M = 2 nên không phụ thuộc vào giá trị của m. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 4 Đề thi vào lớp 10 môn Toán Chuyên Ninh Bình năm 2009 -2010

Bài 4 :

1) Ta có : Δ’ ={ [-(m +1)]}^2 – 2m = m^2 + 2m + 1 – 2m = m^2 + 1 > 0

Nên phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị m .

2) Theo định lý Viet ta có :

x1 + x2 = 2(m+1)

x1.x2 = 2m

Khi đó M = x1 + x2 -x1.x2 = 2(m+1) -2m = 2

M = 2 nên không phụ thuộc vào giá trị của m.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: