Đáp án bài 4 đề thi tuyển sinh Toán 10 THPT TP. Đà Nẵng năm 2010-2011

Đáp án bài 4 đề thi tuyển sinh Toán 10 THPT TP. Đà Nẵng năm 2010-2011 Bài 4 : a) Trong đường tròn tâm O: Góc BMN = Góc MAB (cùng chắn cung BM ) b) Trong đường tròn tâm O’ ta có = IA.IB c) Trong đường tròn tâm O: Góc MAB = Góc BMN (góc chắn cung BM ) (1) Trong đường tròn tâm O’: Góc BAN = Góc BNM (góc chắn cung BN ) (2) Từ (1) và (2) suy ra: + + = + + = 180° Nên tứ giác APBQ nội tiếp. Suy ra góc BAP = góc BQP =...

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 4 đề thi tuyển sinh Toán 10 THPT TP. Đà Nẵng năm 2010-2011

Bài 4 :

a) Trong đường tròn tâm O: Góc BMN = Góc MAB (cùng chắn cung BM )

b) Trong đường tròn tâm O’ ta có {IN}^2 = IA.IB

c) Trong đường tròn tâm O:

Góc MAB = Góc BMN (góc chắn cung BM ) (1)

Trong đường tròn tâm O’:

Góc BAN = Góc BNM (góc chắn cung BN ) (2)

Từ (1) và (2) suy ra: widehat {MAB} + widehat {BAN} + widehat {BMN} = widehat {BMN} + widehat {BNM} + widehat {MBN} = 180°

Nên tứ giác APBQ nội tiếp.

Suy ra góc BAP = góc BQP = góc QNM (góc nội tiếp và góc chắn cung) mà góc QNM và góc BQP ở vị trí so le trong nên PQ // MN.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 05/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: