Đáp án bài 4 đề thi lớp 10 Toán THPT tỉnh Quảng Ngãi năm 2010-2011

Đáp án bài 4 đề thi lớp 10 Toán THPT tỉnh Quảng Ngãi năm 2010-2011 Bài 4 : a) Ta có SA = SB (tính chất của tiếp tuyến) nên ΔSAB cân tại Do đó, tia phân giác so cũng là dường cao => SO⊥ AB Mặt khác, I là trung điểm của đoạn thẳng MN nên OI ⊥ MN; do đó góc SHE = góc SIE= 1v => Hai điểm H và I cùng nhìn đoạn SE dưới 1 góc vuông nên tứ giác IHSE nội tiếp đường tròn đường kính SE. b) Ta có Δ...

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 4 đề thi lớp 10 Toán THPT tỉnh Quảng Ngãi năm 2010-2011

Bài 4 :

a) Ta có SA = SB (tính chất của tiếp tuyến) nên ΔSAB cân tại

Do đó, tia phân giác so cũng là dường cao => SO⊥ AB

Mặt khác, I là trung điểm của đoạn thẳng MN nên OI ⊥ MN; do

đó góc SHE = góc SIE= 1v

=> Hai điểm H và I cùng nhìn đoạn SE dưới 1 góc vuông nên tứ giác IHSE nội tiếp đường tròn đường kính SE.

b) Ta có Δ SOI đồng dạng Δ EOH (g.g)

=> OI/OH = OS /OE => OI.OE=OH.OS

Mà OH.OS = {OB}^2 = {R}^2 (hệ thức lượng trong tam giác vuông SOB) nên OI.OE = {R}^2 .

c) Ta tính được:

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 30/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: