Đáp án bài 4 đề thi học sinh giỏi Toán lớp 4 – Đề số 4

Bài 4. a) Đội 1, đội 2 và đội 3 trồng được 1200 cây; đội 3, đội 4 và đội 2 trồng được 1060 cây; đội 1 và đội 4 trồng được 860 cây. Vậy đội 1 + đội 2 + đội 3 + đội 3 + đội 4 + đội 2 + đội 1 + đội 4 trồng được tất cả số cây là: 1200 + 1060 + 860 = 3120 (cây) Loading... Số cây trên là 2 lần số cây của cả 4 đội trổng được. Vậy số cây 4 đội trổng được là: 3120 : 2 =...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 4. a) Đội 1, đội 2 và đội 3 trồng được 1200 cây; đội 3, đội 4 và đội 2 trồng được 1060 cây; đội 1 và đội 4 trồng được 860 cây.

Vậy đội 1 + đội 2 + đội 3 + đội 3 + đội 4 + đội 2 + đội 1 + đội 4 trồng được tất cả số cây là:

1200 + 1060 + 860 = 3120 (cây)

Loading…

Số cây trên là 2 lần số cây của cả 4 đội trổng được. Vậy số cây 4 đội trổng được là:

3120 : 2 = 1560 (cây)

Trung bình mỗi đội trồng được số cây là:

1560 : 4 = 390 (cây)

b) Thêm đội 5, nếu mức trung bình mỗi đội tăng thêm 4 cây thì số cây phải trổng là:

(390 + 4) x 5 = 1970 (cây)

Số cây đội 5 phải trồng là:

1970 – 1560 = 410 (câỵ)

Đáp số: a) 390 cây; b) 410 cây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 03/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: