Đáp án bài 4 đề thi học sinh giỏi Toán lớp 3 – Đề số 6

| Tin mới | Tag:

Bài 4. Tổng số bi của cả túi nhiều hơn số bi vàng và bi đỏ 15 viên, vậy số bi xanh là 15 viên.

Số bi vàng là:

15 + 3 = 18 (viên)

Số bi đỏ là:

15 – 4 = 11 (viên)

Số bi có trong túi là:

15 + 18 + 11 = 44 (viên)

Đáp số: 44 viên bi.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận