Đáp án bài 4 đề thi học sinh giỏi Toán lớp 2 – Đề số 2

| Tin mới | Tag:

Bài 4. a) 421; 842;

b) 579; 597; 759; 795; 957; 975.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận