Đáp án bài 4 đề thi học sinh giỏi Toán lớp 1 – Đề số 4

| Tin mới | Tag:

Bài 4. Số khách trên xe bay giờ là:

10 – 3 + 2 = 9 ( khách )

Đáp số: 9 khách

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận