Đáp án bài 4 đề thi học sinh giỏi Toán lớp 1 – Đề số 4

Bài 4. Số khách trên xe bay giờ là: 10 – 3 + 2 = 9 ( khách ) Đáp số: 9 khách Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 4. Số khách trên xe bay giờ là:

10 – 3 + 2 = 9 ( khách )

Đáp số: 9 khách

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 24/12 năm 2018 | Tin mới | Tag: