Đáp án bài 4, Dạng toán tìm tập xác định của biểu thức chứa căn thức, Ôn thi vào lớp 10, Đại số

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 4 Tìm tập xác định biểu thức chứa căn thức

Bài 4.

Chọn b.

Đáp án bài 4 Tìm tập xác định biểu thức chứa căn thức

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận