Đáp án bài 4 – Các bài toán đố về quan hệ giữa thành phần và kết quả phép tính, Toán lớp 3

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 4

Bài 4:

Số công nhân tổ một nhiều hơn hiệu số công nhân hai tổ 20 người. Vậy tổ hai có 20 người.

Số công nhân của tổ một là:

45 – 20 = 25 (người)

Đáp số: Tổ một: 25 người ;Tổ hai: 20 người.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận