Đáp án bài 4 – Các bài toán đố về hình học , phần 1, Toán nâng cao lớp 3

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 4

Bài 4:

Có 11 đoạn thẳng: AB, BC, CN, NM, MD, DA, AM, BN, DN, MC, DC

Có 6 góc vuông: 4 góc vuông của hình chữ nhật ABCD

1 góc vuông của hình tam giác AMD

1 góc vuông của hình tam giác BNC.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận