Đáp án bài 4 – Bài toán tìm số trung bình cộng – Toán lớp 4 (phần 2)

| Tin mới | Tag:

Lời giải bài 4

Số que tính của hồng là:

24 + 3 = 27 (que tính)

Số que tính của Huệ là:

27 – 9 = 18 (que tính)

Cẩm có số que tính bằng trung bình cộng số que tính của 4 bạn: Lan, Hồng, Huệ, Cẩm hay Cẩm có số que tính bằng trung bình cộng số que tính của 3 bạn: Lan, Hồng, Huệ.

Vậy số que tính của Cẩm là:

(24 + 27 + 18) : 3 = 23 (que tính)

Đáp số: 23 que tính

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận