Đáp án Bài 39: Các dạng toán về các phép tính – kĩ thuật tính toán – Giải toán lớp 4

39. Số dư bao giờ cũng nhỏ hơn số chia nên số dư có thể lấy 24 giá trị từ 1 đến 24. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

39.

Số dư bao giờ cũng nhỏ hơn số chia nên số dư có thể lấy 24 giá trị từ 1 đến 24.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: