Đáp án bài 39 – Các bài toán đố về gấp, giảm một số, so sánh hai số lớn bé P2,Toán lớp 3

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 39

Bài 39 :

Hiện nay tuổi con là:

36 : 3 = 12 (tuổi)

Tuổi mẹ hơn tuổi con:

36 – 12 = 24 (tuổi)

Lúc tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi con ta có:

Tuổi con lúc đó là:

24 : 6 = 4 (tuổi)

Tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi con cách nay:

12 – 4 = 8 (năm)

Đáp số: 8 năm.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận