Đáp án Bài 38: Các dạng toán về các phép tính – kĩ thuật tính toán – Giải toán lớp 4

38. a) Cần thêm vào số bị chia ít nhất là : 49 – 38 = 11 (đơn vị), b) Để thương tăng một đơn vị, có thể thêm vào số bị chia nhiều nhất là 11 + 49 – 1 = 59 (đơn vị). Để thương tăng hai đơn vị, có thể thêm vào số bị chia nhiều nhất là : 59 59 + 49 = 108 (đơn vị). c) Có thể giảm số bị chia nhiều nhất là 38 đơn vị (số dư là 38) mà thương không thay đổi. d) Để thương giảm một...

Có thể bạn quan tâm:

38.

a) Cần thêm vào số bị chia ít nhất là :

49 – 38 = 11 (đơn vị),

b) Để thương tăng một đơn vị, có thể thêm vào số bị chia nhiều nhất là

11 + 49 – 1 = 59 (đơn vị).

Để thương tăng hai đơn vị, có thể thêm vào số bị chia nhiều nhất là : 59 59 + 49 = 108 (đơn vị).

c) Có thể giảm số bị chia nhiều nhất là 38 đơn vị (số dư là 38) mà thương không thay đổi.

d) Để thương giảm một đơn vị thì phải giảm số bị chia ít nhất là :

38 +1= 39 (đơn vị).

e) Để thương giảm một đơn vị thì có thể giảm ở số bị chia nhiều nhất là :

38 + 49 = 87 (đơn vị).

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: