Đáp án bài 38 – Các bài toán đố về gấp, giảm một số, so sánh hai số lớn bé P2,Toán lớp 3

Đáp án bài 38 Bài 38: Tuổi Dũng hiện nay là: 36 : 4 = 9 (tuổi) Tuổi Dũng 6 năm trước là: 9 – 6 = 3 (tuổi) Tuổi bố 6 năm trước là: 36 – 6 = 30 (tuổi) Vậy 6 năm trước tuổi bố gấp tuổi Dũng số lần là: 30 : 3 = 10 (lần) Đáp số: 10 lần. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 38

Bài 38:

Tuổi Dũng hiện nay là:

36 : 4 = 9 (tuổi)

Tuổi Dũng 6 năm trước là:

9 – 6 = 3 (tuổi)

Tuổi bố 6 năm trước là:

36 – 6 = 30 (tuổi)

Vậy 6 năm trước tuổi bố gấp tuổi Dũng số lần là:

30 : 3 = 10 (lần)

Đáp số: 10 lần.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 30/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: