Đáp án bài 38.12 – Bài Luyện tập chương 5 – SBT môn Hóa học lớp 8

| Tin mới | Tag:

Gốc axit là phần còn lại của phân tử axit sau khi tách riêng nguyên tử hiđro trong phân tử axit.

HBr : Gốc axit là Br có hoá trị I ; {H_2S} : Gốc axit là S có hoá trị II.

{HNO_3} : Gốc axit là {NO_3} có hoá trị I ;

Loading…

{H_2SO_4} : Gốc axit là {SO_4} có hoá trị II.

{H_2SO_4} : Gốc axit là {SO_3} có hoá trị II ;

{H_3PO_4} : Gốc axit là {PO_4} có hoá trị III.

{H_2CO_3} : Gốc axit là {CO_3} có hoá trị II.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận