Đáp án bài 38.10 – Bài Luyện tập chương 5 – SBT môn Hóa học lớp 8

Đáp án bài 38.10 – Bài Luyện tập chương 5 – SBT môn Hóa học lớp 8 Bài 38.10 : a) ; b) KCl; c); Loading... d) ; đ) ; e) . Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 38.10 – Bài Luyện tập chương 5 – SBT môn Hóa học lớp 8

Bài 38.10 :

a){CaCl_2} ;

b) KCl;

c){AgNO_3} ;

Loading…

d){K_2SO_4} ;

đ){Mg(NO_3)}_2 ;

e){CaSO_4} .

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: