Đáp án Bài 37: Các dạng toán về các phép tính – kĩ thuật tính toán – Giải toán lớp 4

37. a) Thương lớn gấp hai lần và là : 6 x 2 = 12 b) Thương lớn gấp ba lần và là : 6 x 3 = 18 c) Thương không đổi nên vẫn là : 6 d) Thương lớn gấp bôn lần và là : 6 x 4 = 24 Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

37.

a) Thương lớn gấp hai lần và là : 6 x 2 = 12

b) Thương lớn gấp ba lần và là : 6 x 3 = 18

c) Thương không đổi nên vẫn là : 6

d) Thương lớn gấp bôn lần và là : 6 x 4 = 24

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: