Đáp án bài 37 – Các bài toán đố về gấp, giảm một số, so sánh hai số lớn bé P2,Toán lớp 3

Đáp án bài 37 Bài 37 : Số cần tìm giảm xuống 7 lần thì bằng: 86 + 45 = 131 Số cần tìm bằng: 131 x 7 = 917 Đáp số: 917. Cách khác: Gọi số cần tìm là X, ta có: X : 7 – 45 = 86 X : 7 = 86 + 45 X : 7 = 131 X = 131 X 7 X = 917 Vậy số cần tìm là 917. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 37

Bài 37 :

Số cần tìm giảm xuống 7 lần thì bằng:

86 + 45 = 131

Số cần tìm bằng:

131 x 7 = 917

Đáp số: 917.

Cách khác:

Gọi số cần tìm là X, ta có:

X : 7 – 45 = 86

X : 7 = 86 + 45

X : 7 = 131

X = 131 X 7

X = 917

Vậy số cần tìm là 917.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 30/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: