Đáp án bài 37.17 – Bài tập về Axit – Bazo – Muối – SBT Hóa học lớp 8

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 37.17 – Bài tập về Axit – Bazo – Muối – SBT Hóa học lớp 8

Bài 37.17 :

{M}_{SO_3} =80g/mol,

{n}_{SO_3} = 240 : 80 = 3(mol)

Ta có phương trình hóa học :

Loading…

Theo phương trình hoá học : 1 mol {SO_3} tác dụng với {H_2O} cho 1 mol {H_2SO_4}

Vậy 3 mol {SO_3} tác dụng với {H_2O} cho 3 mol {H_2SO_4} .

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận