Đáp án bài 37.17 – Bài tập về Axit – Bazo – Muối – SBT Hóa học lớp 8

Đáp án bài 37.17 – Bài tập về Axit – Bazo – Muối – SBT Hóa học lớp 8 Bài 37.17 : =80g/mol, = 240 : 80 = 3(mol) Ta có phương trình hóa học : Loading... Theo phương trình hoá học : 1 mol tác dụng với cho 1 mol Vậy 3 mol tác dụng với cho 3 mol . Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 37.17 – Bài tập về Axit – Bazo – Muối – SBT Hóa học lớp 8

Bài 37.17 :

{M}_{SO_3} =80g/mol,

{n}_{SO_3} = 240 : 80 = 3(mol)

Ta có phương trình hóa học :

Loading…

Theo phương trình hoá học : 1 mol {SO_3} tác dụng với {H_2O} cho 1 mol {H_2SO_4}

Vậy 3 mol {SO_3} tác dụng với {H_2O} cho 3 mol {H_2SO_4} .

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/02 năm 2019 | Tin mới | Tag: