Đáp án bài 36 – Ôn tập các phép tính trong phạm vi 100 (P2) – Toán nâng cao lớp 2

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 36

Bài 36.

Theo đề bài ra ta có sơ đồ minh hoạ:

Ta thấy, khoảng cách từ tỉnh A đến tỉnh B bằng khoảng cách từ tỉnh A đến điểm C cộng với khoảng cách từ điểm C đến tỉnh B. Vậy tỉnh A cách tỉnh B là:

36 + 45 = 81 (km).

Đáp số: 81 km.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận