Đáp án Bài 36: Các dạng toán về các phép tính – kĩ thuật tính toán – Giải toán lớp 4

| Tin mới | Tag:

36.

51 x 23 … ( 52 – 1 ) x 23

( 52 – 1 ) x 23 – 23 … 52 x ( 23 – 1 )

52 x 23 – 23 > 52 x 23 – 52

hay : 51 x 23 > 52 x 22

64 x 19 … 60 x 23

Cách 1 : ( 60 + 4 ) x 19 … 60 x 19 + 4 x 19

60 x 19 + 4 x 19 … 60 x 19 + 60 x 4

Vì: 4 x 19 < 60 x 4

Nên : 60 x 19 + 4 x 19 < 60 x 19 + 60 x 4

hay : 64 x 19 < 60 x 23

Cách 2 : 64 x 19 … 60 x 23

64 x (23 – 4) … (64 – 4) x 23

64 x 23 – 64 x 4… 64 x 23 – 4 x 23

Vì : 64 x 4 > 23 x 4 nên :

64 x 23 – 64 x 4 < 64 x 23 – 4 x 23

hay : 64 x 19 < 60 x 23

Còn lại, bạn đọc tự làm.

Kết quả là : 37 x 49 > 36 x 50

63 x 29 > 46 x 46

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận