Đáp án bài 36 – Các bài toán đố về gấp, giảm một số, so sánh hai số lớn bé P2,Toán lớp 3

Đáp án bài 36 Bài 36: Năm lần số Dũng đã nghĩ ra bằng: 652 – 47 = 605 Số Dũng đã nghĩ ra là: 605 : 5 = 121 Đáp số: 121. Cách khác: Gọi số Dũng đã nghĩ ra là X, theo đề bài ta có: X x 5 + 47 = 652 X x 5 = 652 – 47 X x 5 = 605 X = 605 : 5 X = 121 Vậy số Dũng đã nghĩ ra là 121. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 36

Bài 36:

Năm lần số Dũng đã nghĩ ra bằng:

652 – 47 = 605

Số Dũng đã nghĩ ra là:

605 : 5 = 121

Đáp số: 121.

Cách khác:

Gọi số Dũng đã nghĩ ra là X, theo đề bài ta có:

X x 5 + 47 = 652

X x 5 = 652 – 47

X x 5 = 605

X = 605 : 5

X = 121

Vậy số Dũng đã nghĩ ra là 121.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 30/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: