Đáp án bài 36.11 – Bài tập về Nước – Sách bài tập môn Hóa học lớp 8

Đáp án bài 36.11 – Bài tập về Nước – Sách bài tập môn Hóa học lớp 8 Bài 36.11 : Phương án D. Các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ (100°C ) và áp suất (khí quyển) nên tỷ lệ thể tích bằng tỷ lệ số mol : Loading... Như vậy chất khí sau phản ứng còn dư 5 oxi và sinh ra 10 hơi nước . Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 36.11 – Bài tập về Nước – Sách bài tập môn Hóa học lớp 8

Bài 36.11 :

Phương án D.

Các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ (100°C ) và áp suất (khí quyển) nên tỷ lệ thể tích bằng tỷ lệ số mol :

Đáp án bài 36.11 bài tập về nước

Loading…

Như vậy chất khí sau phản ứng còn dư 5 {cm}^3 oxi và sinh ra 10 {cm}^3 hơi nước .

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: