Đáp án bài 32.7 – Bài tập về phản ứng oxi hóa – Khử – Sách bài tập Hóa 8

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 32.7 – Bài tập về phản ứng oxi hóa – Khử – Sách bài tập Hóa 8

Bài 32.7:

Phương trình hóa học của phản ứng:

Ta có : Khối lượng hỗn hợp giảm

Ta có hệ phương trình

–> {m}_{CuO} = 0,1 x 80 = 8 (g)

{m}_{Fe_2O_3} = 0,05 x 160 = 8 (g)

–> % {m}_{CuO} = %{m}_{Fe_2O_3} = 50 %

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận