Đáp án bài 32.6 – Bài tập về phản ứng oxi hóa – Khử – Sách bài tập Hóa 8

Đáp án bài 32.6 – Bài tập về phản ứng oxi hóa – Khử – Sách bài tập Hóa 8 Bài 32.6 : a) Ta có: = 33,6 : 56 = 0,6(mol) Phương trình hóa học: b) Khối lượng cần dùng để điều chế 33,6 g Fe: 232 x 0,2 = 46,4 (g) c) Thể tích khí cần dùng: 0,8 x 22,4 =17,92 (lít). Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 32.6 – Bài tập về phản ứng oxi hóa – Khử – Sách bài tập Hóa 8

Bài 32.6 :

a) Ta có: {n}_{Fe} = 33,6 : 56 = 0,6(mol)

Phương trình hóa học:

b) Khối lượng {Fe_3O_4} cần dùng để điều chế 33,6 g Fe:

232 x 0,2 = 46,4 (g)

c) Thể tích khí cần dùng: 0,8 x 22,4 =17,92 (lít).

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: