Đáp án Bài 31: Các dạng toán về các phép tính – Giải toán lớp 4

| Tin mới | Tag:

31. Lúc đó, em có nhiều hơn anh là :

6 + 2 x 2 = 10 (củ)

Đáp số : 10 củ

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận