Đáp án Bài 30: Các dạng toán về các phép tính – Giải toán lớp 4

| Tin mới | Tag:

30. Anh có nhiều hơn em là :

45 + 3 – 1 = 47 (quyển truyện)

Đáp số : 47 quyển

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận