Đáp án Bài 30: Các dạng toán về các phép tính – Giải toán lớp 4

30. Anh có nhiều hơn em là : 45 + 3 – 1 = 47 (quyển truyện) Đáp số : 47 quyển Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

30. Anh có nhiều hơn em là :

45 + 3 – 1 = 47 (quyển truyện)

Đáp số : 47 quyển

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: