Đáp án Bài 3: Viết các số đo dưới dạng số thập phân – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

| Tin mới | Tag:

Bài 3:

a) 5km 302m = 5,302km;

b) 5km 75m = 5,075km;

c) 302m = 0,302km

Loading…

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận