Đáp án Bài 3: Viết các số đo dưới dạng số thập phân – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

Bài 3: a) 5km 302m = 5,302km; b) 5km 75m = 5,075km; c) 302m = 0,302km Loading... Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 3:

a) 5km 302m = 5,302km;

b) 5km 75m = 5,075km;

c) 302m = 0,302km

Loading…

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: