Đáp án Bài 3 trang 5 Sách bài tập Toán lớp 8

Bài 3 : Trước hết ta rút gọn biểu thức. a.P = 5x(x2 – 3) + x2(7 – 5x) – 7x2 = 5x3 – 15x + 7x2 – 5x3 – 7x2 = – 15x Thay x = -5 vào P = -15x ta có : P= -15(-5) = 75 b. x(x – y) + y(x – y) = x2 – xy + xy – y2 = x2 – y2 Thay x = 1.5; y = 10 vào Q = x2 – y2 Q =(1,5)2 – 102 = -97,75 Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 3 :

Trước hết ta rút gọn biểu thức.

a.P = 5x(x2 – 3) + x2(7 – 5x) – 7x2

= 5x3 – 15x + 7x2 – 5x3 – 7x2 = – 15x

Thay x = -5 vào P = -15x ta có : P= -15(-5) = 75

b. x(x – y) + y(x – y) = x2 – xy + xy – y2 = x2 – y2

Thay x = 1.5; y = 10 vào Q = x2 – y2

Q =(1,5)2 – 102 = -97,75

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: