Đáp án Bài 3: Thể tích hình hộp chữ nhật – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

Bài 3: Thể tích của hòn đá bằng thể tích của hình hộp chữ nhật (phần nước dâng lên) có đáy của bể và có chiều cao là: 7 – 5 = 2 (cm) Thể tích của hòn đá là: 10 x 10 x 2 = 200 () Đáp số: 200 Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 3:

Thể tích của hòn đá bằng thể tích của hình hộp chữ nhật (phần nước dâng lên) có đáy của bể và có chiều cao là: 7 – 5 = 2 (cm)

Thể tích của hòn đá là: 10 x 10 x 2 = 200 (cm^3 )

Đáp số: 200 cm^3

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: