Đáp án bài 3 – Phân số và các phép tính với phân số (phần 2)

Đáp án bài 3 Số kẹo chị Lan cho An là: Số kẹo chị Lan cho Bình là: Số kẹo chị Lan cho An và Bình là: 12 + 28 = 40 (viên kẹo) Số kẹo chỉ Lan còn lại là: 42 – 40 = 2 (viên kẹo) Đáp số: 2 viên kẹo Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 3

Số kẹo chị Lan cho An là:

Số kẹo chị Lan cho Bình là:

Đáp án bài 3

Số kẹo chị Lan cho An và Bình là:

12 + 28 = 40 (viên kẹo)

Số kẹo chỉ Lan còn lại là:

42 – 40 = 2 (viên kẹo)

Đáp số: 2 viên kẹo

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 10/01 năm 2019 | Tin mới | Tag: