Đáp án bài 3 – Ôn tập các phép tính trong phạm vi 100 (P1) – Toán nâng cao lớp 2

Đáp án bài 3 Bài 3. a) 47 – X = 15 – 3 X = 47 – 12 X = 35. b) 53 – X = 27 X = 53 – 27 X = 26. c) X + 26 = 51 + 2 X = 53 – 26 X = 27. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 3

Bài 3.

a) 47 – X = 15 – 3

X = 47 – 12

X = 35.

b) 53 – X = 27

X = 53 – 27

X = 26.

c) X + 26 = 51 + 2

X = 53 – 26

X = 27.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 09/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: