Đáp án bài 3 – Ôn tập các phép tính trong phạm vi 100 (P1) – Toán nâng cao lớp 2

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 3

Bài 3.

a) 47 – X = 15 – 3

X = 47 – 12

X = 35.

b) 53 – X = 27

X = 53 – 27

X = 26.

c) X + 26 = 51 + 2

X = 53 – 26

X = 27.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận