Đáp án Bài 3: Nhân một số thập phân với một số thập phân – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

Bài 3: Chu vi vườn cây hình chữ nhật là: (15,62 + 8,4) x 2 = 48,04 (m) Diện tích vườn cây hình chữ nhật là: 15,62 x 8,4 = 131,208 ( ) Đáp số: 48,04 m và 131,208 . Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 3:

Chu vi vườn cây hình chữ nhật là:

(15,62 + 8,4) x 2 = 48,04 (m)

Diện tích vườn cây hình chữ nhật là:

15,62 x 8,4 = 131,208 ( {m}^2 )

Đáp số: 48,04 m và 131,208 {m}^2 .

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: