Đáp án Bài 3: Mét khối – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

Bài 3: Sau khi xếp đầy hộp ta được 2 lớp hình lập phương 1 Mỗi lớp có số hình lập phương 1 là: 5 x 3 = 15 (hình) Số hình lập phương 1 để xếp đầy hộp là: 15 x 2 = 30 (hình) Đáp số: 30 hình. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 3:

Sau khi xếp đầy hộp ta được 2 lớp hình lập phương 1dm^3

Mỗi lớp có số hình lập phương 1dm^3 là:

5 x 3 = 15 (hình)

Số hình lập phương 1dm^3 để xếp đầy hộp là:

15 x 2 = 30 (hình)

Đáp số: 30 hình.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: