Đáp án Bài 3: Mét khối – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

| Tin mới | Tag:

Bài 3:

Sau khi xếp đầy hộp ta được 2 lớp hình lập phương 1dm^3

Mỗi lớp có số hình lập phương 1dm^3 là:

5 x 3 = 15 (hình)

Số hình lập phương 1dm^3 để xếp đầy hộp là:

15 x 2 = 30 (hình)

Đáp số: 30 hình.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận