Đáp án Bài 3: Luyện tập trang 88, SGK – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

| Tin mới | Tag:

Bài 3:

a) Diện tích hình tam giác vuông ABC là:

4 x 3:2 = 6 ($latex cm^2 $)

b) Diện tích hình tam giác vuông DEG là:

5 x 3 : 2 = 7,5 ($latex cm^2 $)

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận