Đáp án Bài 3: Luyện tập (trang 76, SGK) – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

| Tin mới | Tag:

Bài 3:

a. Tỉ số phần trăm của tiền bán rau và tiền vốn là:

52 500 : 42 000 = 1,25

1,25 = 125%

b. Số phần trăm tiền lãi là:

125% – 100% = 25%

Đáp số: a. 125%; b. 25%.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận