Đáp án Bài 3: Luyện tập (trang 70, SGK) – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

Bài 3: Tóm tắt: Thùng to: 21 l Thùng bé: 15 l ? chai (mỗi chai 0,75 l) Giải: Số lít dầu cả Hai thùng đựng là: 21 + 15 = 36 (l) Số chai đựng hết số dầu là: 36 : 0,75 = 48 (chai) Đáp số: 48 chai dầu. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 3:

Tóm tắt:

Thùng to: 21 l

Thùng bé: 15 l

? chai (mỗi chai 0,75 l)

Giải:

Số lít dầu cả Hai thùng đựng là:

21 + 15 = 36 (l)

Số chai đựng hết số dầu là:

36 : 0,75 = 48 (chai)

Đáp số: 48 chai dầu.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: