Đáp án Bài 3: Luyện tập (trang 70, SGK) – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

| Tin mới | Tag:

Bài 3:

Tóm tắt:

Thùng to: 21 l

Thùng bé: 15 l

? chai (mỗi chai 0,75 l)

Giải:

Số lít dầu cả Hai thùng đựng là:

21 + 15 = 36 (l)

Số chai đựng hết số dầu là:

36 : 0,75 = 48 (chai)

Đáp số: 48 chai dầu.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận