Đáp án Bài 3: Luyện tập (trang 134, SGK) – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

Bài 3: a) 4 năm 3 tháng đổi thành 3 năm 15 tháng Vậy: 4 năm 3 tháng – 2 năm 8 tháng = 1 năm 7 tháng. b) 15 ngày 6 giờ đổi thành 14 ngày 30 giờ Vậy: 15 ngày 6 giờ – 10 ngày 12 giờ = 4 ngày 18 giờ. c) 13 giờ 23 phút đổi thành 12 giờ 83 phút Vậy: 13 giờ 23 phút – 5 giờ 45 phút = 7 giờ 38 phút. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 3:

a) 4 năm 3 tháng đổi thành 3 năm 15 tháng

Vậy: 4 năm 3 tháng – 2 năm 8 tháng = 1 năm 7 tháng.

b) 15 ngày 6 giờ đổi thành 14 ngày 30 giờ

Vậy: 15 ngày 6 giờ – 10 ngày 12 giờ = 4 ngày 18 giờ.

c) 13 giờ 23 phút đổi thành 12 giờ 83 phút

Vậy: 13 giờ 23 phút – 5 giờ 45 phút = 7 giờ 38 phút.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: