Đáp án Bài 3: Luyện tập (trang 110, SGK) – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

| Tin mới | Tag:

Bài 3:

a) Đ

b) S

c) S

d) Đ

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận