Đáp án Bài 3: Luyện tập chung trang 89, SGK – Phần 2 – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

| Tin mới | Tag:

Bài 3:

Chiều rộng hình chữ nhật ABCD là:

25 + 15 = 40 (cm)

Chiều dài của hình chữ nhật ABCD là:

2400 : 40 = 60 (cm)

Vì tam giác MDC là tam giác vuông nên diện tích tam giác MDC = (MD x DC) :2

Diện tích tam giác MDC là:

(25 x 60) : 2 = 750 (cm^2)

Đáp số: 750 cm^2

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận