Đáp án Bài 3: Luyện tập chung (trang 80, SGK) – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

| Tin mới | Tag:

Bài 3:

Tóm tắt:

Ngày thứ nhất: 35% lượng nước

Ngày thứ hai: 40% lượng nước

Ngày thứ ba:…% lượng nước?

Giải:

Hai ngày đầu máy bơm hút được:

35% + 40% = 75% (lượng nước)

Ngày thứ ba máy bơm hút được:

100% – 75% = 25% (lượng nước)

Đáp số: 25% lượng nước.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận